Ekonomisk Förvaltning

Löpande bokföring och betalningar
VERUS utför löpande bokföring mot huvudbok enligt gällande lagar och förordningar. Vi administrerar normala åtaganden mot skattemyndigheterna, sköter kassafunktion och administrerar in och utgående betalningsflöden.

Leverantör och kundfakturor
VERUS hanterar era fakturor elektroniskt. Vi skannar och arkiverar elektroniskt där ni som kund attesterar via ett webb baserat system med enkel åtkomst och säkert hanterande. Önskar kunden manuell fakturahantering utför vi även det.

Hyresaviseringar
VERUS administrerar utskick av hyresavier, (bostad, p-plats, lokaler m.m). Vid varje månadsavstämning kontrolleras alla inbetalningar och ev. förseningar återrapporteras till ägaren/styrelsen. Påminnelser skickas ut enligt en fastställda rutiner.

Löpande rapportering
VERUS har ett komplett rapportsystem där t ex resultat- och balansräkning vanligen presenteras 2 gånger per år. Rapporterna åtföljs av kommentarer/utlåtanden  för bättre uppföljning och kommunikation.

Bokslut och årsredovisning samt deklarationer
VERUS upprättar förslag till årsredovisning inklusive bokslut och förvaltningsberättelse. Vi upprättar kundens deklarationer till Skattemyndigheten.

Ekonomiska kalkyler, analyser, skattefrågor
VERUS upprättar kalkyler och analyser. Vi hjälper till med skattetekniska frågor i fastighetsägandet, frågor gällande generationsväxlingar, fastighetsvärderingar, fastighetsförsäljning, rådgivning m.m.

Budget
VERUS upprättar underlag för resultatbudget. Budgeten bygger på tidigare års utfall, aktuell underhållsplan samt hyres/avgiftsintäkter m.m.  En konsekvensanalys utförs i samband med budget för att kunna belysa olika vägval.

Panter och överlåtelser, (Brf).
VERUS administrerar föreningens lägenhetsregister, (pantsättning, överlåtelsehandlingar m.m). Vidare hanterar vi upprättande av kontrolluppgifter, överlåtelser, styrelseregistrering samt övriga uppgifter kopplade till denna del.

Övrigt
Hög tillgänglighet för Fastighetsägaren, (styrelsen), lägenhetsinnehavare, bostadsrättshavare, m fl.
Ni erhåller en egen redovisningskonsult/assistent som hjälper er med era frågeställningar.