Projektstyrning

Inom fastighetsförvaltning ingår en stor mängd olika arbeten. En fastighet representerar ett stort värde som skall skötas om, säkras och utvecklas. I denna omgivning uppstår därför behov av renoveringar, förbättringar, tillbyggnationer m.m.
Det pågår ofta någon form av projektarbete i våra fastigheter och man måste som fastighetsägare ha tillgång till projektstyrning/projektledning som kan hantera dess olika faser så som bl a:

Informationsinsamling
Tidplanering
Kostnadsplanering
Budgetering
Resursplanering
Projektplanering
Projektuppföljning,
Återkoppling
Utvärdering m.m.

Vi tillhandahåller kunskap och erfarenhet inom de flesta områden, t ex:
Tak, fasad, balkonger, vindar, tvättstugor, värmeanläggningar, rökgaskanaler, ventilation/OVK, gårdar m.m.