Fastighetsservice/Drift

Felanmälan
Bemannad mottagning under ordinarie kontorstid.
Statistik samt åtgärdsförslag.

Drift/underhåll
Fastighetsskötsel under ordinarie arb. tid.
Miljö och säkerhetsperspektiv i arbetet.
Jourtjänst, beredskap.

Mark
Tillsyn, säkerhetsfrågor.
Skötsel, snöröjning/sandning

Utvändig byggnad
Tillsyn/besiktning tak,  fasader, fönster, dörrar, grund.

Invändig byggnad
Tillsyn/besiktning förråd, tvättstuga, driftrum, avfallsrum, cykelrum m fl.

Vatten/Avlopp, Fjärrvärme, värme, varmvatten
Kontroll/rensning golvbrunnar, vattenlås m.m.

Fjärrvärme/värmesystem/kyla
Kontroll/tillsyn  fjärrvärmeanläggning, värmesystem, rör, radiatorer, tappvarmvatten, kylsystem.
Kontroll/tillsyn pumpar, avskiljare, givare, m.m.

Ventilation
Kontroll/tillsyn ventilation, fläktar, remmar, filter m.m.

Elsystem
Kontroll/tillsyn elrum, säkringar, brytare, belysning m.m.

Tele/Data
Kontroll/tillsyn Brandlarm/detektorer/sprinklers.
Kontroll/tillsyn passersystem, kodlås.
Inbrottslarmsystem

Transportsystem
Tillsyn hissar, trapphus/nödutgångar m.m.

Allmän hyresgästservice
Våningsregister, namnskyltar, nyckelhantering, bokningscylindrar m.m.

Övrigt
Fastighetsägarens/förvaltarens förlängda arm.
Fokus på miljöfrågor. Förslag till förbättringar.
Proaktivt förhållningssätt till arbetet/uppdraget.