Teknisk Förvaltning

Administration/Budget
Kontrollerar flödet av teknikrelaterade fakturor med elektronisk attestering för lätt åtkomst, historik samt hög säkerhet. Upprättar årsbudget tillsammans med den Ekonomiska Förvaltaren m.m.

Myndighetskontakter, myndighetsbesiktningar
Ansvarar för och lämnar uppgifter gällande alla teknikrelaterade frågor till myndigheter.
Medverkan vid myndighetsbesiktningar. Avropar och bevakar tidpunkter för besiktningar enligt lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter m.m.

Teknisk planering, upphandling
Upphandling/kontroll leverantörer och sidoentrepenörer.

Miljöfrågor
Bevakar miljöfrågor inom fastighetsförvaltning.
Utför miljöbesiktigar samt rapporter.

Driftfrågor
Arbetsledning och samordning entreprenörer m fl.
Underhållsbesiktningar
Byggledning, projektledning.
Upphandling/bevakning försörjningsmedia. Bevakning leveranser, arbeten m.m.
Statistik, rapporter, avläsningar, tillsyn, underhåll och driftmöten.
Felavhjälpande underhåll, planerat underhåll m.m.

Jourtjänst, beredskap
Säkerställer dessa funktioner

Skadereglering
Besiktningar, skadeanmälningar, försäkringsfrågor. Bevakning regleringar m.m.

Hyresgäster/Bostadsrättshavare
Besiktningar/protokoll, handhavande av störningsärenden, information m.m.

Arkiv/Förvaltningshandlingar
Förvarar, handhar, utvecklar enligt fastställda rutiner.

Övrigt
Hyresförhandlingar
Kontraktsskrivning
Teknikrelaterade skattefrågor
Energiutredningar
Upprättande av relationshandlingar
Underhållsplan
Takskottningsavtal
Tvättstugeavtal
Entreprenadjuridiska tjänster
Driftkontroll värme, luft m fl system

Övrigt II
Fastighetsägarens förlängda arm.
Fokus på miljöfrågor. Förslag till förbättringar.
Proaktivt förhållningssätt till arbetet/uppdraget.