Partnerskap

Vi samarbetar med ett antal partners med vilka vi har en lång, framgångsrik och beständig relation. Det ger er som kund trygghet där vi ser till att verksamheten får den kontinuitet den kräver.

Juridiska tjänster
Skattefrågor, arvsskiften, fastighetsvärderingar, fastighetsförsäljningar, rådgivning m.m.

Mark
Trädgårdsskötsel, snöröjning m.m.

Städ
Gängse trappstädning mm
Grovstädning, grovsopor mm

Avfall
Hantering av avfall på ett miljöriktigt sätt enligt fastställda rutiner.
Grovsopshantering m.m.

Övriga hantverkstjänster
Elektriker
Snickare
Målare
Våtrumsinstallatörer m. fl.
Vitvaru/tvättstugeservice